Priporočamo, da naše poslovne partnerje v primeru neplačila opomnimo s pisnim opominom, ker pa Izvensodna izterjava večkrat ne doseže želenih rezultatov imamo na voljo učinkovit sodni inštrument – e-izvršbo.

Za izvršbo potrebujete verodostojno listino, med katero spada izdan račun, ki dokazuje vašo terjatev. Za ta način izterjave je značilna hitrost postopka, v primeru uspešnosti pridete do poplačila vaših dolgov že v mesecu dni. V nasprotnem primeru nudimo strokovno pravno podporo zunanjega sodelavca.

Pri e-izvršbi so najpogostejša sredstva za poplačilo:

  • dolžnikov TRR
  • plača
  • drugi stalni denarni prejemki
  • premičnine
  • nepremičnine
  • stavbna pravica

Večina e-izvršb vloženih, ki zadoščajo prej omenjenim pogojem, je že uspešnih brez dodatnih stroškov. Po pravnomočnosti odločbe dobite poplačano:

  • Sodno takso
  • Pogodbene obresti (v kolikor nastanejo)
  • Zakonske zamudne obresti

Ime (obvezno):

Vaše sporočilo (obvezno):

E-mail (obvezno):

Potrdite spodnje polje: