Priporočamo, da naše poslovne partnerje v primeru neplačila opomnimo s pisnim opominom, ker pa Izvensodna izterjava večkrat ne doseže želenih rezultatov imamo na voljo učinkovit sodni inštrument – e-izvršbo.

Za izvršbo potrebujete verodostojno listino, med katero spada izdan račun, ki dokazuje vašo terjatev. Za ta način izterjave je značilna hitrost postopka, v primeru uspešnosti pridete do poplačila vaših dolgov že v mesecu dni. V nasprotnem primeru nudimo strokovno pravno podporo zunanjega sodelavca.

Pri e-izvršbi so najpogostejša sredstva za poplačilo:

 • dolžnikov TRR
 • plača
 • drugi stalni denarni prejemki
 • premičnine
 • nepremičnine
 • stavbna pravica

Večina e-izvršb vloženih, ki zadoščajo prej omenjenim pogojem, je že uspešnih brez dodatnih stroškov. Po pravnomočnosti odločbe dobite poplačano:

 • Sodno takso
 • Pogodbene obresti (v kolikor nastanejo)
 • Zakonske zamudne obresti

  Ime (obvezno):

  Vaše sporočilo (obvezno):

  E-mail (obvezno):

  Potrdite spodnje polje:

  [recaptcha]