Spletno stran je pripravila družba Tvoje računovodstvo d.o.o., Planina 3, Kranj, 4000 Kranj, v nadaljevanju Tvoje računovodstvo, ki jo upravlja in vzdržuje. Z uporabo spletne strani sprejema obiskovalec te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter se z njimi strinja.

 

Uporabljene fotografije

Financial accounting photo created by xb100 – www.freepik.com
People shaking hands photo created by master1305 – www.freepik.com
Accounting background photo created by xb100 – www.freepik.com
Desk flatlay photo created by freepik – www.freepik.com
Synergy photo created by rawpixel.com – www.freepik.com
Calculator photo created by xb100 – www.freepik.com
Desk background photo created by freepik – www.freepik.com

 

Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Tvoje računovodstvo se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane podatke bo Tvoje računovodstvo uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Tvoje računovodstvo spoštuje zaupnost osebnih podatkov in uporabnikov spletne strani, zato bo storila vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

Tvoje računovodstvo je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne strani Tvoje računovodstvo. Tvoje računovodstvo se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke  udeleženca oz. uporabnika razen, če, bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Tvoje računovodstvo bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbirala, vodila, obdelovala in shranjevala naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek, naziv pravne osebe ali podjetja
  • davčna številka (če je uporabnik pravna oseba)
  • elektronska pošta
  • telefonska številka
  • naslov bivanja

Tvoje računovodstvo se zavezuje, da se bodo osebni podatki uporabljali izključno za potrebe izpopolnjevanja povpraševanja. Tvoje računovodstvo se zavezuje, da  bo osebne podatke vodila, vzdrževala in jih obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva po e-pošti na naslov info@tvoje-racunovodstvo-kranj.si ali pisno na naslov Tvoje računovodstvo d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov.

 

Spori in pristojno sodišče

Uporabnik in podjetje Tvoje računovodstvo d.o.o. se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.