Prispevki za popoldanski s.p. v l. 2022

Objavljamo prispevke za socialno varnost za zavarovanca – osebo, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic – popoldanski s.p. ua leto 2022.

Prejemnik Transakcijski račun Sklic Znesek
ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SI56 0110 0888 2000 003 Model 19, vaša davčna številka + 44008 38,68 €
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje RS SI56 0110 0888 3000 073 Model 19, vaša davčna številka + 45004 40,00 €
Skupaj PIZ in ZZ 78,68 €