Plačilo prispevkov za „popoldanski“ s.p. se je za 0,05 EUR znižalo.

Od 1.1. 2016 dalje bo “popoldanski” samostojni podjetnik mesečno plačeval:

  • zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 8,17 EUR (do sedaj 8,18 EUR),
  • zdravstveno zavarovanje: 24,50 EUR (do sedaj 24, 54 EUR),
  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,20 EUR (nespremenjeno),

 

SKUPAJ torej 64,87 EUR.

Prispevki se poravnajo do 15. v mesecu (za pretekli mesec).