Od 1.1. 2017 dalje bo “popoldanski” samostojni podjetnik mesečno plačeval:

  • zdravstveno zavarovanje: 33,24 EUR
  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR

SKUPAJ torej 65,67 EUR.

Prispevki se poravnajo do 15. v mesecu (za pretekli mesec).